16 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน ก้านป่อง Philodendron martianum

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ธ.ค. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

ฟิโลเดนดรอน ก้านป่อง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Philodendron martianum

ชื่อสามัญ: Philodendron

ชื่ออื่น: –

วงศ์: ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี อิงอาศัย มีรากอากาศ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปใบหอก ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง แผ่นใบสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบนูนเด่นชัด ก้านใบขนาดใหญ่กว่าชนิดอื่น คล้ายรูปทรงกระบอกตรงกลางใหญ่กว่าด้านปลาย ยาว 22.5-27 เซนติเมตร ด้านบนเป็นร่องลึกบริเวณโคน ด้านใต้มนกลม สีเขียว

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ บราซิล

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดรำไร
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด การตอน ปักชำยอด
การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับในอาคาร ปลูกประดับจัดสวนภายใน ไม้ตัดใบ