15 มี.ค.

อิชิวีเรีย แบลคพรินซ์ Echeveria ‘Black Prince’

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY CRASSULACEAE

อิชิวีเรีย แบลคพรินซ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Echeveria ‘Black Prince’

ชื่อสามัญ: Black Hens and Chicks

ชื่ออื่น: –

วงศ์: CRASSULACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี อวบน้ำ ลำต้นเตี้ย

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนสอบ ขอบเรียบ ปลายถึงกลางใบมีสีม่วงจนถึงดำ กลางถึงโคนใบสีเขียว

ดอก ดอกเป็นช่อ ออกบริเวณยอด สีเดียวกับต้น ขนาดเล็ก

ข้อมูลทั่วไป

เป็นลูกผสมระหว่าง Echeveria shaviana (ต้นแม่) กับ Echeveria affinis (ต้นพ่อ)

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำน้อย ชอบแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกประดับ