04 ธ.ค.

ยิมโนคาไลเซียม มิฮาโนวิชชิอาย ลูกผสม Gymnocalycium mihanovichii (Fric ex Gürke) Britton & Rose

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ยิมโนคาไลเซียม มิฮาโนวิชชิอาย ลูกผสม Gymnocalycium mihanovichii (Fric ex Gürke) Britton & Rose

ยิมโนคาไลเซียม มิฮาโนวิชชิอาย ลูกผสม Gymnocalycium mihanovichii (Fric ex Gürke) Britton & Rose