07 ส.ค.

คล้าม่วงนารี Calathea sp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY MARANTACEAE

508.

คล้าม่วงนารี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Calathea sp.

ชื่อสามัญ: Peacock plant, Cathedral windows, Brain plant

ชื่ออื่น:

วงศ์: MARANTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ทรงพุ่มค่อนข้างแน่น 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีกว้างเกือบกลม ปลายแหลม โคนเว้าเล็กน้อย ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม มีลายสีขาวพาดที่แถบขอบใบตลอดทั้งขอบใบ และแผ่เข้ามาที่ใจกลางใบ เส้นกลางใบมีลายขาวพาด แผ่นใบด้านล่างสีม่วง  

ข้อมูลทั่วไป

ไม่ทราบที่มาแน่ชัด

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินทั่วไป ต้องการน้ำมาก ชอบแสงแดดรำไร

การขยายพันธุ์

แยกหน่อ ปักชำเหง้า

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับสวน ไม้กระถาง