04 ธ.ค.

ทรีเฟินกูด Blechnum gibbum (Labill.) Mett.

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY BLECHNACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:52:10 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,375 views

ทรีเฟินกูด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Blechnum gibbum (Labill.) Mett.

ชื่อสามัญ: Dwarf tree fern

ชื่ออื่น: กูดดอยใบมัน

วงศ์: BLECHNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกเฟินดิน ลำต้นตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 เซนติเมตร สูง 30-60 เซนติเมตร มีรากสีดำ มีรากสีดำโหย่งๆ บริเวณโคน ต้นปกคลุมด้วยเกล็ด

เกล็ด รูปแถบสีน้ำตาลถึงดำ กว้าง 0.8-1.2 มิลลิเมตร ยาว 9-12 เซนติเมตร ปลายเรียวยาวเป็นหาง โคนเว้าถึงตัด ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย

ใบ มีลักษณะแบบทวิสัญฐาน ใบไม่สร้างสปอร์ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายลดรูป ออกเป็นวงรอบบริเวณใกล้ยอด ก้านใบสีเขียวถึงสีฟาง ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อแก่ไม่หลุดร่วง ปกคลุมด้วยเกล็ด แผ่นใบรูปหอกกลับ กว้าง 15-20 เซนติเมตร ยาว 30-45 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม โคนสอบเรียว ใบย่อยไร้ก้านมี 30 คู่ รูปแถบ กว้าง 15-20 เซนติเมตร ยาว 30-45 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเชื่อมติดกับแกนกลางใบ ขอบจักรฟันเลื่อยและเป็นคลื่นเล็กน้อย ในย่อยใกล้โคนมีขนาดเล็กลง เส้นใบแยกสาขาเป็นคู่ใกล้เส้นกลางใบย่อย เนื้อใบเหนียวคลายหนังใบสร้างสปอร์ คล้ายใบไม่สร้างสปอร์แต่ใบย่อยแคบและยาวกว่า โดยมีขนาด กว้าง 6-9 มิลลิเมตร ยาว 18-24 เซนติเมตร

กลุ่มอับสปอร์ เกิดเป็นแถบ กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ทาบตลอดความยาวทั้งสองข้างของเส้นกลางใบย่อย เยื่อคลุมรูปแถบ สีน้ำตาลอ่อนใสถึงขาวขุ่น

ข้อมูลทั่วไป

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ปลูกด้วยเครื่องปลูกโปร่ง การระบายน้ำดีไม่ขังแฉะ แต่เก็บความชื้นได้นาน ได้แก่มะพร้าวสับ:ดินใบไม้ผุ:ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 2:1:1:1 ความชื้นปานกลางถึงชื้นมาก ต้องการแดดรำไร หรือพรางแสงร้อยละ 60-70  

การขยายพันธุ์

      เพาะสปอร์

      การใช้ประโยชน์

      ไม้กระถาง ไม้ประดับสวน