05 ส.ค.

เกล็ดทับทิม Alternanthera sp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY AMARANTHACEAE

467.

เกล็ดทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alternanthera sp.

ชื่อสามัญ: Calico plant

ชื่ออื่น: –

วงศ์: AMARANTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก อายุหลายปี ลำต้นสีแดงอ่อนจนถึงสีแดงเข้ม มีขนสั้นปกคลุม แตกกิ่งก้านมาก

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปไข่ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบถึงเป็นคลื่น ใบห่อขึ้นเล็กน้อย แผ่นใบด้านบนสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม มีด่างสีขาวบริเวณขอบใบ ใต้ใบสีแดงเข้ม

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด ออกตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกสีขาว มีขนาดเล็ก

ข้อมูลทั่วไป

ไม่ทราบที่มาแน่ชัด

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทั่วไป ต้องการน้ำปานกลางถึงมาก แสงแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำกิ่ง

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกเป็นไม้ประดับสวน ไม้กระถาง