04 ส.ค.

อากาเว่แอตเทนูอาตา Agave attenuata subsp. dentata (J.Verschaff.) B.Ullrich

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY ASPARAGACEAE

415.

อากาเว่แอตเทนูอาตา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Agave attenuata subsp. dentata (J.Verschaff.) B.Ullrich

ชื่อสามัญ: Fox’s Tail, Lion’s Tail, Swan’s Neck Agave

ชื่ออื่น: อากาเว่ปากนกแก้ว

วงศ์: ASPARAGACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี เจริญเป็นพุ่ม

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ เป็นกระจุกใกล้ผิวดิน รูปไข่ลักษณะคล้ายจะงอยปากนกแก้ว ปลายเรียวแหลม แข็ง โคนสอบเรียว ขอบมีหนาม แผ่นใบสีเขียวอมเหลือง มีนวลสีขาวปกคลุม

ข้อมูลทั่วไป

ไม่ทราบที่มาแน่ชัด

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ทนแล้ง แสงแดดปานกลาง

การขยายพันธุ์

ปักชำ เพาะเมล็ด แยกหน่อ

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง ปลูกคลุมดิน