04 ส.ค.

ออมทอง Syngonium hybrid

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

413

ออมทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Syngonium hybrid

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น:

วงศ์: ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้คลุมดิน มีเหง้าใต้ดิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุ่มประมาณ 35 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวลูกศร ปลายแหลมติ่ง โคนเงี่ยงลูกศร ขอบหยักเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียวอ่อน ใบอ่อนเส้นใบและเส้นกลางใบสีขาว

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ คล้ายดอกหน้าวัว ออกดอกยาก

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกชนิด น้ำปานกลาง ร่มรำไร

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ แยกกอ

      การใช้ประโยชน์

      เป็นไม้มงคล ปลูกประดับในอาคาร ปลูกเป็นไม้กระถาง ปลูกคลุมดิน