07 ส.ค.

หม่อนด่าง Morus alba L.

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY MORACEAE

407. 

หม่อนด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Morus alba L.

ชื่อสามัญ: Mulberry

ชื่ออื่น: –

วงศ์: MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่ม สูงประมาณ 2.5 เมตร ลำต้นตั้งตรง เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลแดง หรือสีขาวปนน้ำตาล แตกกิ่งก้านน้อย

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่กว้าง ปลายแหลมยาว โคนเว้ารูปหัวใจ ขอบหยักเป็นซี่ แต่และซี่ปลายเรียวแหลม แผ่นใบเรียบเป็นมัน สีเขียวอ่อนมีรอยด่างสีขาว ก้านใบเรียวเล็ก

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตอนใต้ 

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด

การขยายพันธุ์

ปักชำ ตอนกิ่ง

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ