15 มี.ค.

หนวดปลาหมึกแคระด่าง Schefflera arboricola (Hayata) Merr.

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY ARALIACEAE

หนวดปลาหมึกแคระด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Schefflera arboricola (Hayata) Merr.

ชื่อสามัญ: Miniature Umbrella Plant, Hawaiian Elf

ชื่ออื่น:

วงศ์: ARALIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็กกึ่งรอเลื้อยอิงอาศัย สูง 50-150 เซนติเมตร ทรงพุ่มกลม ลำต้นสีเขียวอ่อน

ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ เรียงสลับ มีใบย่อย 7-11 ใบ รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 4.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 11 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงป้าน โคนสอบ ขอบเรียบถึงเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเข้มมีปื้นสีขาวนวลหรือสีเหลือง หรือแผ่นใบสีขาวนวลหรือสีเหลืองทั่วทั้งใบ เกลี้ยง เป็นมัน ก้านใบย่อยสีเหลืองอ่อน

ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงเชิงประกอบ ช่อย่อยแบบซี่ร่ม ออกดอกตามปลายกิ่งหรือยอด ช่อดอกตั้ง ดอกสีชมพู มีขนาดเล็ก

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในไต้หวัน

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดปานกลางหรือแดดในช่วงเช้า
การขยายพันธุ์
ปักชำกิ่ง

          การใช้ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ