02 ก.ค.

เข็มพิกุล Ixora sp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY RUBIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:58:41 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 7,023 views

เข็มพิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora sp.

ชื่อสามัญ: Ixora, West Indian Jasmine

ชื่ออื่น:

วงศ์: RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นทรงกระบอก ผิวเรียบ สีน้ำตาล กิ่งยอดมีสีเขียว แตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีแกมไข่กลับ ยาวประมาณ 4.9 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ปลายใบแหลม อาจมีติ่ง

ดอก ช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบ ออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปเข็ม สีแดง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาวประมาณ 1 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า กลีบดอกเรียงซ้อนกัน 2-4 ชั้น ดอกอัดแน่นเป็นกระจุก เกสรเพศผู้มักลดรูปหายไป

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด

ประโยชน์

      นิยมประดับตกแต่งสวน หรือริมทางเดิน