02 ก.ค.

เข็มบางกอก Ixora spp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY RUBIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:53:43 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,859 views

เข็มบางกอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora spp.

ชื่อสามัญ: Ixora, West Indian Jasmine

ชื่ออื่น :

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นทรงกระบอก ผิวเรียบ สีน้ำตาล กิ่งยอดมีสีเขียว แตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรี ยาวประมาณ 8.8 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4.2 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ใบเป็นร่องตามเส้นแขนงใบ

ดอก ช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบ ออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปเข็ม สีเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาวประมาณ 3.3 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปรี ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

          นิยมประดับตกแต่งสวน หรือริมทางเดิน