04 ธ.ค.

มาลัยทอง Petraeovitex wolfei J. Sinclair

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY LAMIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:52:11 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 2,559 views

มาลัยทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Petraeovitex wolfei J. Sinclair

ชื่อสามัญ: Golden Wreath

ชื่ออื่น: มาลัยนงนุช

วงศ์: LAMIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้เลื้อย อายุหลายปี เลื้อยได้ไกล 2–5 เมตร มีมือเกาะ กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม

ใบ ใบประกอบมี 3 ใบย่อย เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 6-17 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือกลม ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว ใบอ่อนมักมีสีเหลือง เส้นแขนงใบออกใกล้โคน 1-2 คู่ เรียวโค้งจรดกัน ก้านใบยาว 1-3 เซนติเมตร ด้านบนเป็นร่อง

ดอก เป็นช่อแบบช่อกระจะแยกแขนง ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ห้อยลง ยาวได้กว่า 1 เมตร ช่อดอกย่อยเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากห่างๆ ยาว 6-12 เซนติเมตร มีแขนงย่อยเรียงตรงข้าม ยาว 4-10 เซนติเมตร ใบประดับย่อยคล้ายใบประดับแต่ขนาดเล็กกว่า รูปไข่ ยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร สีเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงสีเหลือง 5 กลีบ แฉกลึก รูปขอบขนาน ยาว 1.5-2 เซนติเมตร กลีบดอกรูปปากเปิด ดอกสีขาวหรืออมเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ซีกบน 2 แฉก ซีกล่าง 3 แฉก รูปรีกว้าง เกสรเพศผู้อันสั้น 2 เกสร อันยาว 2 เกสร ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉกตื้นๆ ออกดอกตลอดปี

ผล ผลแห้งแตก เรียวแคบ ปลายตัด ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร มี 1-2 เมล็ด

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรมลายู

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน ระบายน้ำดี ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลาง

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ ตอนกิ่ง

      การใช้ประโยชน์

      นิยมปลูกให้เลื้อยขึ้นซุ้ม ตามเสา หรือตามรั้ว ปลูกเป็นไม้กระถางแขวน