03 ส.ค.

นาคราช Euphorbia ritchiei (P.R.O.Bally) Bruyns

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY EUPHORBIACEAE

311

นาคราช

ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia ritchiei (P.R.O.Bally) Bruyns

ชื่อสามัญ: Monadenium

ชื่ออื่น:

วงศ์: EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้เถาหรือไม้ล้มลุก ลำต้นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 2.5-4 เซนติเมตร อวบน้ำ รอบลำต้นมีตาคล้ายรูปขนมเปียกปูนหรือหกเหลี่ยม มีหนาม 2 อัน ขนาด 1-2 มิลลิเมตร สีแดง อยู่ตรงกลางตา

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปใบหอกกลับ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนสอบ ขอบหยักเว้าสีขาว แผ่นใบสีเขียว เมื่อโดนแดดจัดจะมีสีแดง ไม่มีก้านใบ

ดอก ดอกเดี่ยว ออกจากลำต้นระหว่างตา ดอกสีขาว คล้ายหูกระต่ายหงาย กลีบดอกชั้นนอกด้านบนจะสั้นแบน กลีบดอกชั้นนอกด้านล่างจะยาวคล้ายหูกระต่าย หยักตรงปลายกลีบ

ข้อมูลทั่วไป
นำเข้าจากต่างประเทศ

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดมาก
การขยายพันธุ์
ปักชำ

          การใช้ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ