02 ก.ค.

เข็มพวงขาว Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY RUBIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:53:43 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,890 views

เข็มพวงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don

ชื่อสามัญ: Siamese White Ixora

ชื่ออื่น: เข็มขาว เข็มหอม

วงศ์: RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นทรงกระบอก ผิวเรียบ สีน้ำตาล กิ่งยอดมีสีเขียว แตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน

ใบ ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก หรืออาจออกจากข้อเดียวกัน 3 ใบ รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 9.7 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4.4 เซนติเมตร ปลายใบมน หรือแหลม

ดอก ช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบ มีกลิ่นหอม ออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปเข็ม สีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปไข่กลับ ขอบกลีบและโคนกลีบงุ้มลง ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด

      การใช้ประโยชน์

      นิยมประดับตกแต่งสวน หรือริมทางเดิน