31 ต.ค.

ประยงค์ Aglaia odorata Lour.

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ต.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY MELIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:32:57 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,590 views

ประยงค์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaia odorata Lour.

ชื่อสามัญ: Chinese rice flower

ชื่ออื่น: ขะยง ขะยม พะยงค์ ยม ประยงค์บ้าน ประยงค์ใบใหญ่ หอมไกล

วงศ์: MELIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร ลำต้นแตกกิ่งมาก ผิวไม่เรียบ เปลือกสีเทา เนื้อไม้เป็นไม้เนื้ออ่อน เปราะหักง่าย

ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 3-5 ใบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร ปลายมน โคนแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบแผ่ออกเป็นปีก

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง ช่อดอกยาว 5-10 เซนติเมตร มี 10-20 ดอก กลีบดอก 6 กลีบ ซ้อนกันไม่บานออก ลักษณะเป็นรูปทรงกลมเล็กคล้ายไข่ปลา ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี

ผล รูปทรงกลมรี มีขนาด 1-1.2 เซนติเมตร ผิวผลเรียบเป็นมัน อ่อนสีเหลืองอ่อน ผลสุกสีแดงเข้มเกือบดำ ภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาล 1-2 เมล็ด

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกชนิด ต้องการน้ำน้อย ทนความแห้งแล้งได้ดี ชอบแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำ

      การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ มีสรรพคุณทางยา