09 เม.ย.

สนมังกร Juniperus chinensis L.

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 เม.ย. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY CUPRESSACEAE

สนมังกร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus chinensis L.

ชื่อสามัญ: Chinese juniper

ชื่ออื่น: –

วงศ์: CUPRESSACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ยืนต้น สูง 20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านหนาแน่นไม่เป็นระเบียบ

ใบ เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบอ่อนรูปเข็มปลายแหลม ใบแก่รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด แตกเป็นสี่แฉก สีเขียวเข้ม เมื่อสัมผัสอากาศร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล โคนขนาดเล็กรูปทรงกระบอก สีม่วงถึงสีน้ำตาล

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในจีน มองโกเลียและญี่ปุ่น

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดปานกลางหรือแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำกิ่ง

      การใช้ประโยชน์

      นิยมปลูกเป็นไม้ประธานในสวนหย่อม