08 เม.ย.

เกล็ดแก้ว Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 เม.ย. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY AMARANTHACEAE

เกล็ดแก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson

ชื่อสามัญ: Calico plant

ชื่ออื่น: –

วงศ์: AMARANTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 25-50 เซนติเมตร กิ่งก้านเล็ก สีเขียวปนแดง มีขนสั้นๆ ปกคลุม

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเป็นคลื่น แผ่นใบบิดและย่น ห่อขึ้นเล็กน้อย ผิวด้านบนสีเขียวเข้มอมเทาปนสีเขียวอ่อน ด่างสีขาวเหลืองถึงเหลืองนวล ขนาดแต่ละใบไม่เท่ากัน ก้านใบยาว

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกสีขาวขนาดเล็ก

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

การขยายพันธุ์

      ปักชำ

การใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้คลุมดิน