25 พ.ย.

เฟินก้างปลา Nephrolepis cordifolia (L.) Prresl.

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY OLEANDRACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:52:12 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 6,301 views

เฟินก้างปลา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis cordifolia (L.) Prresl.

ชื่อสามัญ: Sword Fern, Fishbone Fern

ชื่ออื่น: เฟินใบมะขาม, เฟินเกล็ดหอย, เฟินบอสตัน, กูดสร้อย

วงศ์: OLEANDRACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกเฟิน เป็นเหง้าสั้น ตั้งตรงหรือเอน มีขนหรือเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม มีไหลเป็นเส้นเล็ก ปกคลุมด้วยขนหรือเกล็ด ไหลมักเลื้อยไปตามผิวดิน และเกิดเป็นต้นใหม่ได้

ใบ รูปใบหอกแคบ เรียวยาว เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยไม่ก้านใบ ที่บริเวณใกล้โคนก้าน มีใบย่อยขนาดเล็กมองดูคล้ายเกล็ด สปอร์เกิดใต้ใบ เป็นแถวเดียวใกล้ขอบของใบย่อย

กลุ่มอับสปอร์ รูปเมล็ดถั่วหรือรูปไต มีเยื่อปิดอับสปอร์ด้านบน

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตร้อนชื้น ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง- มาก แสงแดดรำไร

      การขยายพันธุ์

      เพาะสปอร์ ผ่ากอ แบ่งเหง้า

      การใช้ประโยชน์

      เป็นไม้ประดับกระถาง หรือลงแปลง ปลูกในอาคารได้ดี