21 มี.ค.

มะขาม Tamarindus indica L.

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 มี.ค. 2021 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY FABACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:31:53 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,100 views

มะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tamarindus indica L.

ชื่อสามัญ: Indian date, Tamarind

ชื่ออื่น: ตะลูบ ม่องโคล้ง มอดเล ส่ามอเกล หมากแกง อำเปียล

วงศ์: FABACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ต้น สูง 20-25 เมตร เปลือกหนา ขรุขระ สีน้ำตาลเข้ม

ใบ ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 10-20 คู่ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกเบี้ยว กว้าง 0.3-0.9 เซนติเมตร ยาว  0.8-3 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม โคนมน ขอบเรียบ

ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองหรือสีส้ม มีลายจุดสีแดง กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 3 เกสร รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มีขน

ผล เป็นฝักโค้งหรืองอ เปลือกแข็งหนา เมล็ด 3-12 เมล็ด สีน้ำตาล เป็นมันวาว

ข้อมูลทั่วไป
เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา พบปลูกทั่วไปในเขตร้อน

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

          การปลูกเลี้ยง

          ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

          การขยายพันธุ์

          เพาะเมล็ด ทาบกิ่ง

          การใช้ประโยชน์

          ปลูกเป็นไม้ผล รับประทานได้ เป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา ปลูกให้ร่มเงา เนื้อไม้ใช้ทำเขียง