29 มิ.ย.

หลิวใบ Phyllanthus myrtifolius (Wight) Müll.Arg.

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY PHYLLANTHACEAE

หลิวใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus myrtifolius (Wight) Müll.Arg.

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: หลิวญี่ปุ่น

วงศ์: PHYLLANTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มเตี้ย แผ่กิ่งราบไปกับพื้น แตกกิ่งมาก กางแผ่ออกเป็นวง

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดี่ยวดูคล้ายใบประกอบ รูปแถบถึงรูปรี ปลายเรียวแหลม สีเขียวเป็นมัน

ดอก ดอกเล็กสีแดง ออกตามซอกใบ

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในศรีลังกา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทั่วไป ต้องการน้ำปานกลางหรือน้ำมาก แสงแดดจัดหรือร่มรำไร

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ ตอนกิ่ง

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกคลุมดิน ปลูกตามซอกหินน้ำตกและลำธาร ปลูกในกระบะประดับบนอาคาร มีใบห้อยย้อยสวยงาม