29 มิ.ย.

ตีนตุ๊กแก Ficus pumila L.

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY MORACEAE

ตีนตุ๊กแก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus pumila L.

ชื่อสามัญ: Climbing fig, Creeping fig

ชื่ออื่น: –

วงศ์: MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง กิ่งก้านเล็ก สีน้ำตาลเข้ม มีรากออกตามข้อใบเพื่อใช้เลื้อยเกาะ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปไข่ ปลายแหลมถึงมน ใบอ่อนมีสีน้ำตาลแดง ใบแก่สีเขียวเข้ม ผิวหยาบและสากมือ

ผล สีเขียวรูปร่างคล้ายระฆังมีติ่งที่ก้นผล

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในจีน ญี่ปุ่น และทางเหนือของเวียดนาม

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลางถึงสูง แสงแดดจัดถึงร่มรำไร

การขยายพันธุ์

      ปักชำ

การใช้ประโยชน์

      ปลูกขึ้นกำแพง ตัดแต่งเป็นลวดลายบนกำแพงได้