29 มิ.ย.

เตยด่าง Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY PANDANACEAE

เตยด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: –

วงศ์: PANDANACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี แตกกอ มีรากออกตามข้อ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบเป็นเกลียว ใบรูปแถบ ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบหนา สีเขียว มีแถบด่างสีเหลืองอ่อนที่กึ่งกลางใบ

ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ มีดอกจำนวนมาก สีขาว

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในพอลินีเซีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      แยกหน่อ

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกประดับสวน ริมบ่อน้ำ นิยมใช้เป็นไม้ตัดใบปักแจกัน