28 มิ.ย.

เสน่ห์จันทร์แดง Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 มิ.ย. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

เสน่ห์จันทร์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth

ชื่อสามัญ: King of heart

ชื่ออื่น: –

วงศ์: ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงได้ถึง 45-60 เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน ก้านใบโผล่พ้นดินตั้งตรง

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบรูปหัวใจ ปลายแหลม โคนรูปหัวใจเว้าลึก ขอบเรียบ แตกใบออกตรงส่วนยอดของลำต้น โคนก้านใบเป็นกาบห่อหุ้มลำต้น ก้านใบสีแดง

ดอก เป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลด เกิดตามซอกกาบใบ ช่อดอกเป็นแท่งยาวสีขาว กาบหุ้มช่อดอกสีแดง ดอกย่อยขนาดเล็ก บานจากโคน

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของเอเชียและอเมริกา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดร่มรำไร

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ แยกหัว

      การใช้ประโยชน์

      เป็นไม้ประดับในอาคาร เหมาะกับสวนในร่ม