02 ส.ค.

โมกด่าง Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY APOCYNACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:33:53 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,542 views

โมกด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz ‘Variegata’

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น:

วงศ์: APOCYNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นสีน้ำตาลเข้มประจุดสีขาวกระจายทั่วไป ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบเรียว ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวมีปื้นสีขาวหรือสีเหลืองไม่เป็นระเบียบ

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่ม ที่ซอกใบและปลายกิ่ง ห้อยลง ดอกสีขาว ก้านช่อดอกสีเขียวเข้ม ก้านดอกสีเขียวอ่อนเมื่อแก่มีสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีกลิ่นหอม

ผล ผลเป็นฝักคู่ปลายโค้งเข้าหากัน ยาว 10-14 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกตามยาว มีเมล็ดจำนวนมาก มีขน

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดปานกลางถึงแดดจัด
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง เสียบยอดโดยใช้ตอโมกมัน

          การใช้ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ หรือทำแนวรั้ว