06 ส.ค.

ปาล์มสิบสองปันนา Phoenix loureiroi Kunth

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:32:06 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 7,410 views

754

ปาล์มสิบสองปันนา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix loureiroi Kunth

ชื่อสามัญ: Dwarf date palm

ชื่ออื่น: เป้งดอย (ภาคเหนือ)

วงศ์: ARACECEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกปาล์ม สูง 1.5-2.5 เมตร ลำต้นแข็ง ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-30 ซม. มีใบแห้งและกาบใบปกคลุมหนาแน่น โคนต้นมีรากค้ำจุนจำนวนมาก

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มี 35-75 ใบย่อย ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 ใบ รูปแถบ กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ปลายแหลมแข็ง โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว ใต้ใบสีเทาอมเขียว มีนวล บริเวณเส้นใบมีหนามแหลม

ดอก ดอกเป็นช่อ ออกระหว่างกาบใบ แยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อตั้งตรง ดอกย่อยอัดกันแน่น ดอกสีขาวนวลถึงเหลือง ขนาดเล็ก ช่อดอกเพศผู้ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร มีกาบรูปเรือรองรับ ช่อดอกเพศเมียยาวประมาณ 50 เซนติเมตร แผ่กว้างคล้ายไม้กวาด

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือของไทยและประเทศในแถบอินโดจีน พบในป่าสนหรือป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้าที่มีน้ำขัง ทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-1,300 เมตร

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดปานกลาง

การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ