พรรณไม้ที่มีอายุปีเดียวหรือหลายปี ส่วนของลำต้นและกิ่งก้านเลื้อยพัน โดยการบิดตัวหรือมีอวัยวะพิเศษใช้ยึดเกาะเกี่ยวไปตามที่อาศัย มักมีการแตกกิ่งก้านสาขาเข้าหาแสง

ภาพด้านล่างคือพรรณไม้ในกลุ่มนี้ คลิกที่ชื่อพันธุ์ไม้เพื่อดูรายละเอียด