พรรณไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุยืนยาวหลายปี มีส่วนลำต้นหลักสูง มีความมั่นคงแข็งแรง อาจมีเนื้อไม้หรือไม่มี มักมีการแตกกิ่งก้านสาขาที่ส่วนปลายยอดมากกว่าบริเวณส่วนโคนด้านล่าง

ภาพด้านล่างคือพรรณไม้ในกลุ่มนี้ คลิกที่ชื่อชนิดพันธุ์ไม้เพื่อดูรายละเอียด