สิงหาคม 2018 07
แมมสโนว์แคปเสียบยอดเปเรสเกีย Mammillaria vetula ssp. gracilis cv. ARIZONA SNOWCAP grafted on pereskiaopsis sp.
Posted By : Editorial Team
ปิดความเห็น บน แมมสโนว์แคปเสียบยอดเปเรสเกีย Mammillaria vetula ssp. gracilis cv. ARIZONA SNOWCAP grafted on pereskiaopsis sp.

885 แมมสโนว์แคปเสียบยอดเปเรสเกีย ชื…