17 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน ซานาดูใบสั้น #2 Philodendron xanadu

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน ซานาดูใบสั้น #2 Philodendron xanadu

ฟิโลเดนดรอน ซานาดูใบสั้น #2 Philodendron xanadu