17 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน ซีลอม Philodendron bipinnatifidum

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน ซีลอม Philodendron bipinnatifidum

ฟิโลเดนดรอน ซีลอม Philodendron bipinnatifidum