17 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน มรกตเขียว Philodendron erubescens K.Koch & Augustin.

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน มรกตเขียว Philodendron erubescens K.Koch & Augustin.

ฟิโลเดนดรอน มรกตเขียว Philodendron erubescens K.Koch & Augustin.