17 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน พลูสามเหลี่ยม Philodendron sp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน พลูสามเหลี่ยม Philodendron sp.

ฟิโลเดนดรอน พลูสามเหลี่ยม Philodendron sp.