17 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน ซานาดูสั้น #1 Philodendron xanadu spp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน ซานาดูสั้น #1 Philodendron xanadu spp.

ฟิโลเดนดรอน ซานาดูสั้น #1 Philodendron xanadu spp.