17 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน ก้ามกุ้งด่าง Philodendron pedatum spp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน ก้ามกุ้งด่าง Philodendron pedatum spp.

ฟิโลเดนดรอน ก้ามกุ้งด่าง Philodendron pedatum spp.