30 พ.ย.

ปริกหางกระรอก Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. ‘Myers’

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ปริกหางกระรอก Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. ‘Myers’

ปริกหางกระรอก Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. ‘Myers’