25 พ.ย.

ฟิโลเดนดรอน เศรษฐีมีทรัพย์ Philodendron sp. ‘Setthimisap’

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน เศรษฐีมีทรัพย์ Philodendron sp. ‘Setthimisap’