25 พ.ย.

ฟิโลเดนดรอน รวยทรัพย์ Philodendron sp. ‘Ruaysap’

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :