16 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน มรกตหยก Philodendron burle-marxii sp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน มรกตหยก Philodendron burle-marxii sp.

ฟิโลเดนดรอน มรกตหยก Philodendron burle-marxii sp.