24 พ.ย.

หมากผู้หมากเมีย ทับทิมสยาม Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ‘Taptim-Saim’

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

หมากผู้หมากเมีย ทับทิมสยาม Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ‘Taptim-Saim’