22 ม.ค.

คล้านางพิมพ์ Calathea majestic cv. Roseo-lineata

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ม.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

คล้านางพิมพ์ Calathea majestic cv. Roseo-lineata

คล้านางพิมพ์ Calathea majestic cv. Roseo-lineata