23 พ.ย.

หอมเจ็ดชั้น Tarenna wallichii (Hook. f.) Ridl.

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

หอมเจ็ดชั้น Tarenna wallichii (Hook. f.) Ridl.