30 พ.ย.

โกสนเกลียวทอง Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

โกสนเกลียวทอง Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

โกสนเกลียวทอง Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.