20 ม.ค.

เฟินสะโมง Pyrrosia longifolia (Burm.f.) cv. Crestata

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

เฟินสะโมง Pyrrosia longifolia (Burm.f.) cv. Crestata

เฟินสะโมง Pyrrosia longifolia (Burm.f.) cv. Crestata