19 ม.ค.

กระดังงาสงขลา Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) J.Sinclair

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ม.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

กระดังงาสงขลา Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) J.Sinclair

กระดังงาสงขลา Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) J.Sinclair