04 ธ.ค.

มังกรคาบแก้ว Clerodendrum thomsoniae Balf.f.

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ธ.ค. 2017 หมวดหมู่ :

มังกรคาบแก้ว Clerodendrum thomsoniae Balf.f.

มังกรคาบแก้ว Clerodendrum thomsoniae Balf.f.