04 ธ.ค.

บอนสี Caladium bicolor (Aiton) Vent.

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

บอนสี Caladium bicolor (Aiton) Vent.

บอนสี Caladium bicolor (Aiton) Vent.