30 พ.ย.

โกสนแส้ม้า Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

โกสนแส้ม้า Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

โกสนแส้ม้า Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.