30 ต.ค.

ขาไก่ด่าง Justicia flagilis Wall. var. variegata

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ต.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ขาไก่ด่าง Justicia flagilis Wall. var. variegata