25 พ.ย.

ปาล์มไผ่ Chamaedorea seifrizii Burret 7

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ปาล์มไผ่ Chamaedorea seifrizii Burret 7